01.03.2019 - REZULTAT CONCURS MEDIC EPIDEMIOLOGIE.pdf

26.02.2019 - BORDEROU PROMOVARE ECONOMIST I

22.02.2019-BORDEROU PROMOVARE ECONOMIST I

05.02.2019 - borderou rezultat examen promovare asistent si infirmiera

04.02.2019 - Borderou rezultate registrator medical final

30.01.2019 - rezultate proba practica registrator

23.01.2019 REZULTATE REGISTRATOR UPU

22.01.2019 - organizare anunt promovare

23.01.2019 borderou verificare dosare registrator medical

11.01.2019 Borderou rezultate finale ingrijitor curte

11.01.2019 Borderou rezultate finale lacatus mecanic

11.01.2019 Borderou rezultate finale zidar

10.11.2018 borderou rezultate finale asistent medica debutant

10.11.2018 borderou rezultate finale asistent medica principal

10.11.2018 borderou rezultate finale asistent medical

09.01.2019 borderou rezultate finale infirmiera debutanta

09.01.2019 borderou rezultate finale infirmiera

09.01.2019 borderou rezultate finale ingrijitoare

07.01.2019 Borderou rezultate proba scrisa lacatus mecanic

07.01.2019 Borderou rezultate proba scrisa muncitor zidar

07.01.2019 Borderou rezultate proba scrisa ingrijitor

CONTESTATIE MUNCITOR

REZULTATE ASISTENTE PRINCIPALE

REZULTATE ASISTENTE

REZULTATE ASISTENTE DEBUTANTE

BORDEROU REZULTATE 28.12.2018 INFIRMIERE DEB. PROBA SCRISA

BORDEROU REZULTATE 28.12.2018 INGRIJITOARE PROBA SCRISA

BORDEROU REZULTATE 28.12.2018 INFIRMIERE PROBA SCRISA

28.12.2018 - BORDEROU ASISTENTE CONTESTATIE.pdf

28.12.2018 - Anunt registrator medical

27.12.2018 - anunt asistente sustinere liceul Maiorescu.pdf

27.12.2018 - Borderou verificare dosare muncitor zidar

27.12.2018 - Borderou verificare dosare muncitor lacatus mecanic

27.12.2018 - Borderou verificare dosare ingrijitor curte

21.12.2018 - Borderou verificare dosare asistenta principala

21.12.2018 - Borderou verificare dosare asistente debutante

21.12.2018 - Borderou verificare dosare asistenta

21.12.2018 - anunt liceu maiorescu proba scrisa din data 28.12.2018

21.12.2018 - Viata medicala - posturi scoase la concurs

20.12.2018 - Borderou verificare dosare concurs infirmiera

20.12.2018 - Borderou verificare dosare concurs infirmiere debutante

20.12.2018 - Borderou verificare dosare concurs ingrijitoare

06.12.2018 - examen promovare infirmiera debutanta si as.med.debutant

06.12.2018 - concurs posturi vacante muncitor

05.12.2018 - anunt concurs asistent medical

04.11.2018 - Anunt Concurs Posturi Vacante Infirmiera si Ingrijitoare

12.11.2018 - promovare in functie, grad si treaptaprofesionala

09.11.2018 - Anunt concurs post vacant Farmacist Sef

06.11.2018 - Rezultat concurs Medic specialist Diabet

19.10.2018 Rezultat concurs post vacant

REZULTATE FINALE CONCURS MANAGER

BORDEROU PROBA INTERVIU MANAGER

Borderou examen scris manager SJUG

Grila punctaj a proiectelor de management

Borderou rezultat verificare dosar concurs manager

Borderou rezultate finale farmacist sef

Borderou final ingrijitoare

Concurs pentru ocuparea a 27 posturi vacante - MEDICI

Rezultate proba scrisa ingrijitoare perioada determinata

Borderou verificare dosare ingrijitoare perioada determinata

Post ingrijitoare perioada determinata Laborator analize medicale

ANUNT ORGANIZARE CONCURS MANAGER SJUG

NORME ORGANIZARE CONCURS MANAGER SJUG

Teme cadru proiect manager

Bibliografie pentru proiect manager.pdf

Contestatie farmacist sef

Borderou verificare dosare farmacist sef

Anunt concurs farmacist sef farmacie cu circuit inchis a spitalului


Rezultate examen promovare - 28.06.2018

Organizare examen promovare - 23.05.2018


Posturi vacante medici 10.05.2018


Rezultate finale registrator medical UPU 17.04.2018

2018.04.17 Borderou rezultate interviu Registrator Medical.pdf

Rezultat proba practica registrator medical

Rezultat proba scrisa registrator medical

Anunt selectie dosare registrator medical UPU

Conditii pentru ocuparea postului de registrator medical


Tabel rezultate finale concurs pentru ocuparea a 7 locuri asistente medical debutant

Tabel rezultate finale concurs pentru ocuparea a 4 posturi de ingrijitoare

Tabel rezultate finale concurs pentru ocuparea a 8 posturi de infirmiera debutanta

Rezultat proba scrisa asistent social

Rezultat verificare dosar asistent social

Rezultate contestatie ingrijitoare

Rezultate contestatie infirmiere

Rezultate proba scrisa asistent medical debutant

Rezultate proba scrisa infirmiera debutanta - 08.02.2016

Rezultate proba scrisa ingrijitoare - 08.02.2016

Rezultate finale registrator UPU

ANUNT IMPORTANT MODIFICARE ORA REGISTRATOR 05.02.2018

ANUNT IMPORTANT ocuparea posturilor de asistent 05.02.2018

ANUNT IMPORTANT ocuparea posturilor infirmiere si ingrijitoare 05.02.2018

Rezultat final muncitori 05.02.2018

Rezultat contestatie asistent medical debutant 05.02.2018

Rezultat proba scrisa registrator 02.02.2018

Verificare dosare asistent medical debutant 02.01.2018

Rezultat contestatie registrator medical 01.02.2018

Borderou verificare dosare infirmerie 31.01.2018

Borderou verificare dosare ingrijitoare 31.01.2018

Rezultate proba scrisa muncitori-31.01.2018

Rezultat proba scrisa registrator medical 30.01.2018 UPU- 23.01.2018

Borderou rezultate verificare registrator medical UPU- 23.01.2018

borderou verificare dosar muncitor IV fochist - 22.01.2018

borderou verificare dosar muncitor IV zidar - 22.01.2018

Anunt post asistent social

Anunt posturi vacante ianuarie 2018

Anunt posturi vacante asistent medical debutant

Anunt ocupare a unui post vacant - 08.01.2018

Anunt ocupare posturi vacante - 08.01.2018

Anunt promovare infirmiere debutante

Rezultate finale registrator medical UPU

Rezultate proba practica registrator medical

Borderou rezultate proba scrisa registrator medical

Rezultate selectie dosare registrator medical

Borderou examene promovare

Anunt post registrator medical

Anunt examen promovare

Anunt concurs ocupare 16 posturi vacante de medici

Rezultat final concurs referent IA-PSI

Rezultat final concurs bucatar, muncitor necalificat bloc alimentar

Borderou rezultate concurs asistent medical principal - farmacie, oncologie, laborator clinic analize medicale, compartiment urologie, sectia ortopedie

Rezultat proba scrisa referent IA - PSI

Rezultate contestatii asistent medical - sectia chirurgie, asistent medical principal - farmacie

Borderou punctaj proba scrisa muncitor necalificat I - bloc alimentar, muncitor III bucatar

Rezultate finale bramcardier, infirmiera debutanta sectia ATI, ingrijitoare-ingrijitori cabinete

Rezultat contestatie selectie dosare referent IA - PSI

Rezultat proba scrisa asistenti 02.08.2017

Rezultate verificare dosare post referent IA PSI

Rezultate contestatii proba scrisa brancardier

Rezultate contestatii proba scrisa infirmiera, infirmiera debutanta

ANUNT IMPORTANT PROBA INTERVIU INFIERMIERA DEBUTANTA, INGRIJITOARE, BRANCARDIER

Rezultate bucatar, muncitor necalificat

IN ATENTIA CONCURENTILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE ASISTENT MEDICAL

Rezultate proba scrisa concurs Agent DDD, Brancardier, infirmiera debutanta, infirmiera, ingrijitoare

Rezultate selectie dosare asistente

ANUNT CONCURS LA MAIORESCU,INFIRMIERA, INFIRMIERA DEBUTANTA, INGRIJITOARE, BRANCARDIER, AGENT DDD

Borderou verificare dosare ingrijitoare - ingrijitoare cabinete

Borderou verificare dosare infirmiera sala operatii

Borderou verificare dosare infirmiera debutanta - sectia ATI

Borderou verificare dosare brancardier

Borderou verificare dosare agent DDD - compartiment NOSOCONIALE

Rezultat final concurs registrator medical

Rezultat contestatie registrator medical

Rezultate proba registrator medical - 14.07.2017

Rezultate concurs chimist - 14.07.2017

Anunt concurs referent - 14.07.2017

Anunt concurs muncitor - 13.07.2017

Anunt concurs asistente - 11.07.2017

Rezultate proba scrisa registrator medical UPU

Anunt concurs infirmiera, brancardier, Agent DDD, Infirmiera debutanta, ingrijitoare

Anunt selectie dosare registrator medical UPU

Anunt examen registrator medical UPU

Anunt examen farmacist sef

Anunt examen farmacist sef continuare

Anunt examen chimist

Anunt examen promovare economist din functia economist I in functia economist IA

Anunt 13 (treisprezece) posturi medici diferite specializari

Anunt concurs Agent DDD

Borderou rezultate examen promovare inginer debutant in inginer gradul II, muncitor IV in muncitor III si muncitor II in muncitor I

Anunt propmovare inginer debutant in inginer gradul II, muncitor IV in muncitor III si muncitor II in muncitor I

Anunt promovare biolog debutant in biolog si economist II in economist IA

Anunt promovare autopsier in autopsier principal

Rezultate proba interviu referent IA serv. RUNOS - perioada determinata

Borderou rezultate proba scrisa referent Runos

Anunt post Referent IA Serviciul RUNOS

Anunt angajari medici

Borderou rezultate finale concurs registrator medical - Laborator clinic de analize medicale

Tabel nominal rezultate finale concurs asistent social

Tabel nominal rezultate finale concurs registrator medical

Tabel nominal rezultate finale concurs fizician

Tabel nominal rezultate finale concurs ingrijitoare

Borderou rezultate economist debutant - serviciul statistica si evaluare medicala

Borderou rezultate muncitor III instalator - serviciul tehnic, magaziner - serviciul administrativ, spalatoreasa - spalatorie

Tabel nominal programare probe pentru data de 01.03.2017 si 02.03.2017

A N U N T   I M P O R T A N T

Borderou rezultate finale asistent medical

Rezultate concurs fizician

Rezultate contestatie proba scrisa asistent medical

Rezultate proba scrisa asistent social si registrator medical

Rezultate proba scrisa economist debutant

Rezultate proba scrisa instalator, magaziner, spalatoreasa

Rezultate proba scrisa ingrijitoare

Rezultate proba scrisa infirmiere debutante

Rezultate proba scrisa asistenti medicali

Anunt sustinere probe scrise Muncitor III instalator, Muncitor III primitor-distribuitor, Magaziner, Spalatoreasa

A N U N T I M P O R T A N T

Tabel nominalverificare dosare pentru postul de FIZICIAN PRINCIPAL

Tabel nominal verificare dosare registrator medical

Tabel nominal selectie dosare magazioner

Tabel nominal selectie dosare muncitor III instalator

Tabel nominal verificare dosare concurs economist debutant

Tabel nominal verificare dosare concurs asistenti medicali

Tabel nominal verificare dosare concurs infirmiere si ingrijitoare

Afisarea rezultatelor pentru postul de asistent medical se va face pe data de 15.02.2017

Anunt concurs asistent medical principal medicina generala, asistent medical principal

Anunt concurs economist debutant

Anunt concurs fizician principal

Anunt concurs infirmiera debutanta, ingrijitoare

Anunt concurs muncitor instalator, muncitor primitor-distribuitor, magaziner, spalatoreasa

Anunt concurs registrator medical, asistent social

Rezultat concurs fasrmacist

Anunt promovare infirmiera debutanta + muncitori

Rezultat interviu asistente medicale 4 posturi

Borderou punctaj lucrare scrisa asistente medicale

Borderou punctaj final infirmiera debutanta

Borderou punctaj final infirmiera

Borderou punctaj final ingrijitoare

Rezultat final brancardier

Borderou punctaj final brancrdieri

Borderou punctaj final economist

Rezultate finale 6 posturi asitenta UPU