CONDITII DE INTERNARE

Internarea se poate efectua astfel:
Prin UPU (in cazul urgentelor medico-chirurgicale);
Cu bilet de trimitere de la medicul specialist;
Cu bilet de trimitere de la medicul de familie;
Cu transfer intraspitalicesc;
La cerere;
Documente necesare la internare:
buletin /carte de identitate (peste 14 ani );
certificat nastere (copii sub 14 ani);
bilet de trimitere /internare;
CARDUL DE SANATATE sau adeverinta inlocuitoare de card eliberata de CJAS;
adeverinta de salariat in vederea eliberarii concediului medical (se va specifica numarul de zile de concediu medical din ultimul an );
Asistenta medicala spitaliceasca se acorda in regim de:
Spitalizare de zi –care necesita o supravegherede maxim 12 ore;
Spitalizare continua – mai mare de 24 de ore;
Obiecte necesare la internare:
Obiecte si materiale necesare igienei personale in spital (prosop, sapun,periuta si pasta de dinti ,pieptene, halat, papuci).
Important!
La internare ,comunicati personalului numele,adresa si numarul de telefon al rudei celei mai apropiate de spital si ca grad de rudenie.
Cand va internati , va rugam sa aduceti reteta cu medicatia pe care o aveti prescrisa de medicul de familie /medicii specialisti si documente medicale care atesta afectiunile cronice de care suferiti.

CONDITII DE EXTERNARE

Informatii privind externarea:

În functie de evolutia bolii pacientului, medicul curant va stabili data externarii, care va fi comunicatăpacientului sau, în anumite situaţii, aparţinătorului, cu o zi înaintea zilei externării. Pacientul va prezenta obligatoriu la externare cardul de sanatate si cartea de identitate. Medicul curant completează Biletul de externare şi Scrisoarea medicală . Aceştia din urmă vor transmite scrisoarea medicală medicului de familie.

Tipuri de documente care se eliberează pacientului la externare:
Bilet de externare;
Scrisoare medicală;
Decont de cheltuieli pentru serviciile medicale primite;
Certificat de concediu medical (după caz);
Adeverinţă medicală (după caz);
Reţetă medicală compensată sau simplă (după caz);
Bilete de trimitere către alți specialiști sau pentru diverse investigaţii paraclinice (după caz);
Referat medical către serviciile de expertiză (după caz);
Recomandari de ingrijire la domiciliu (dupa caz);
Recomandari pentru ingrijiri paliative (dupa caz);

În cazul externarii pacientului la cerere, i se explică riscurile la care se poate expune. În situaţia pacientului minor, riscurile sunt explicate aparţinătorului. Medicul curant consemnează în foaia de observaţie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta (sau aparţinătorul) semnează cu privire la solicitarea externării. Externarea la cerere nu se aplică în cazul bolilor infecţioase transmisibile şi în alte cazuri prevăzute de lege.

Urmarirea pentru o perioada de timp, in conditii ambulatorii, a pacientilor externati
Pacientul diagnosticat cu o afecţiune cronică este înregistrat în registrul de internări.
Se eliberează biletul de externare cu menţionarea urmăririi în ambulatoriu a evoluţiei afecţiunii cronice.
Se va elibera scrisoare medicală către medicul de familie cu menţionarea afecţiunii cronice şi planul de tratament.
Se va menţiona necesitatea înregistrării pacientului în registrul de boli cronice şi monitorizarea acestuia.
Se va indica obligativitatea prezentării la medicul de familie cu documentele eliberate de spital.
Pacientul va primi informaţii scrise despre:
1. afecţiunea de care suferă,
2. planul de tratament,
3. posibile complicaţii,
4. regimul igieno-dietetic,
5. obligativitatea respectării indicatiilor de tratament şi regim,
6. prezentarea de urgenţă la medic (de familie / spital) la orice semn de agravare a bolii.
Pacientul va primi de asemnea informaţii despre monitorizarea şi evaluarea afecţiunii, astfel:
ritmicitatea prezentării la control la cabinetul de specialitate din ambulatoriul spitalului,
ritmicitatea prezentării pentru internare şi reevaluare a afecţiunii cu efectuarea pachetului de analize în vederea ajustării planului terapeutic,
respectarea planului terapeutic şi de viaţa.
© 2024 Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu. All Rights Reserved. Designed By NetDesign.