Va aducem la cunostinta formularul "Declaratie coplata (Anexa 23D)" conform Ordinului MS/CNAS nr. 727/509/03.07.2017 pentru modificarea si completarea Ordinului MS/CNAS nr.196/139/2017 privinf aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2017 a HG nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului cadru care reglementeaza conditiile asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru 2016-2017

Descarca Anexa 23D