Anunturi

Servicii de paza spital

Data limita de depunere oferte - 24.07.2012 ora 10.00
Data la care are loc evaluarea ofertelor - 24.07.2012 ora 11.00

Descarca caiet de sarcini

Descarca fisa de date


Anunt concurs functia manager - 21.12.2010-click aici

 

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA GIURGIU ANUNTA PRIN PREZENTA INTENTIA DE A INCHEIA UN CONTRACT DE ASOCIERE INVESTITIONALA AVIND CA OBIECT SERVICII MEDICALE DE LABORATOR

  DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE POATE FI RIDICATA DE LA SEDIUL INSTITUTIEI CONFORM PREVEDERILOR CAIETULUI DE SARCINI SI A FISEI DE DATE

  DETALII SUPLIMENTARE DESPRE DERULAREA PROCEDURII SE POT OBTINE LA SEDIUL INSTITUTIEI

  PROCEDURA SE VA DERULA INCEPIND CU 10.03.2010